Ordering & Payment

TO PLACE AN ORDER:

Simply select the size on each product you wish to purchase and add to cart. When done, click on your shopping cart or go direct to the checkout. You will be able to fill in your payment, billing and delivery details. It's that simple.

I WANT TO CHANGE MY ORDER!

Any minor changes, email us ASAP! We cannot amend address details once payment has been processed for security reasons - so ensure you give us all the correct details on the payment page.

CANCEL MY ORDER?

Please contact us, via the contact us page. Once payment has been completed, it can not be refund. In case of changing product in your order, new products must have equal or higher price.

PAYMENT:

We currently accept all major credit and debit cards + PayPal as well as AfterPay. 

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • PayPal
 • Domestic Bank transfer
 • JCB

ĐẶT HÀNG:

Sau khi chọn được sản phẩm ưng ý và thêm vào giỏ hàng. Nhấp vào giỏ hàng của bạn. Tại đây cần điền vào chi tiết thanh toán và giao hàng của bạn.

TÔI MUỐN THAY ĐỔI ĐẶT HÀNG CỦA TÔI!
Bất kỳ thay đổi nhỏ, liên hệ chúng tôi càng sớm càng tốt! Chúng tôi không thể sửa đổi chi tiết địa chỉ khi thanh toán đã được xử lý vì lý do bảo mật - vì vậy hãy đảm bảo bạn cung cấp cho chúng tôi tất cả các chi tiết chính xác trên trang thanh toán.

HỦY ĐƠN HÀNG
Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 12 giờ kể từ khi mua hàng - vì việc xử lý đơn hàng diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi không thể hủy đơn hàng của bạn sau khi đơn hàng được chuyển đi.

THANH TOÁN:

Chúng tôi hiện chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ (Debit & Credit)

 • Chuyển khoản ngân hàng trong nước Tới Vietcombank và MB bank
 • Thẻ Visa
 • Thẻ Mastercard
 • American Express
 • PayPal
 • JCB